Skip to main content

Mše v místním kostele ke svátku sv. Floriána

Hasiči uctívají svého patrona sv. Floriána. Při této příležitosti se koná 6. května 2018 „Mše svatá“ v místním kostele. Sbor ve Valašské Polance tuto památku uctívá společně s hasiči z Lužné. Vzpomeňte společně s námi i na všechny zemřelé hasiče z naší farnosti.