Skip to main content

Jarní požáry v přírodním prostředí

Jaro, krásné počasí, úklid klestí a suché trávy přidělávají každoročně starosti hasičům. Připomínáme, že plošné vypalování trávy je zakázáno a za porušení hrozí blokové pokuty. Zbytky trávy lze pálit pouze na hromadách za určených podmínek.

Pálení na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve sběrných místech. Pálení klestí v lese doporučujeme hlásit na HZS ZLK, vyhnete se tak možným problémům. Všechny informace naleznete na stránkách www.hzszlk.eu a je zde možnost ohlášení e-mailem.