FACEBOOK
Naleznete nás i na facebooku Sdh Valašská Polanka
NEJBLIŽŠÍ AKCE VE SBORU
"POHÁROVÉ SOUTĚŽE" - Dne 11. června pořádáme již 12. ročník soutěží mladých hasičů a dospělých. Upozorňujeme, že rezervace pořadí v letošním roce nebude spuštěna z důvodu problémů v minulém ročníku. Přihlášky v den soutěže.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 16 nalezených)

| 0-15 | 15-16 |

Úvodní slovo a zahájení jednání měl velitel sboru, který přívítal všechny členy a hosty. Zavítaly mezi nás delegace sborů z Leskovce, Seninky, Lužné, Prlova, Pozděchova a přátelé z SDH Polanka nad Odrou. Mezi dalšími hosty byl starosta KSH Zlín a OSH Vsetín br. Krajča Josef, paní Marcela Pokorná z RH Security, člen zastupitelstva obce Valašská Polanka Jaromír Kašpar a nelze opomenout i hudbu Veselá pětka. Starosta sboru seznámil všechny se zprávami ze všech oblastí činnosti, rozpočtem a plánem činnosti na rok 2012. Všechny akce byly hodnoceny velmi dobře a také se podařil naplnit rozpočet sboru. Bratr Josef Krajča ve svém vystoupení vyzvedl dobrou činnost sboru a seznámil jednání s akcemi, které jsou připravovány v roce 2012 v okrese i kraji. Po skončení jednání nám zahrála Veselá pětka k tanci i poslechu a společně jsme se bavili do pozdních večerních hodin. Všem přítomným, kteří se zapojili do diskuse děkujeme za přání a podporu. Několik pořízených fotografií naleznete zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 08. 01. 2012 |

Ve dnech 26.8.2011 - 28.8.2011 s konal 1. sraz hasičských Polanek. Toto setkání hasičů bylo iniciováno hasiči z Polánky u Malešova a největší zásluhu má p. Prosová z této hasičské Polánky. Náš sbor patřil mezi čtyři zúčastněné obce nebo místní části, které mají ve svém názvu Polanka. Dalšími hasiči na tomto setkání byli hasiči z Polanky nad Odrou, Moravský Krumlov - Polánka a samozřejmě pořádající Polánka u Malešova. Již v pátek se některé sbory přijely seznámit ke zbrojnici a společně zde strávili několik hodin. Sobotní program v dopoledních hodinách si každý sbor organizoval sám. Náš sbor si zajel do nedaleké Kutné Hory prohlídnout část památek. V odpoledních hodinách byla připravena soutěž v požárním útoku. Na nástupu se seřadily 3 družstva žen, 6 družstev mužů a 3 družstva mužů nad 35 let. V kategorii žen se na 1. místě umístily naše ženy s časem 26,222 sec., na 2. místě ženy z Polánky u Malešova s časem 38,485 sec. a 3. místo obsadily ženy ze sousedních Zdeslavic s časem 38,640 sec. Kategorii muži vyhrála Valašská Polanka s časem 17,393 sec., na dalších místech se umístily sbory 2. místo Moravský Krumlov - Polánka 24,619 sec., 3. místo Polanka nad Odrou 25,923 sec., 4. místo Zdeslavice 26,800 sec., 5. místo Polánka u Malešova 28,648 sec., 6. místo Chlístovice 50,049 sec. Pořadí v kategorii muži nad 35 let bylo následné. 1. místo Polanka nad Odrou 43,173 sec., 2. místo Polánka u Malešova 46,648 sec., 3. místo Valašská Polanka 66,321 sec. Po vyhlášení výsledků následovalo společné předávání upomínkových předmětů a následně jsme společně poseděli a zazpívali u harmonik. Odpolední počasí však příliš brzy toto posezení ukončilo. Nedělní dopoledne se opět všichni dostavili ke zbrojnici a následovalo společné foto. Odpoledne jsme opět navštívili Kutnou Horu a pokračovali domů. Nelze než na závěr konstatovat, že toto setkání bylo velmi dobře připraveno a všem organizátorům patří velké díky za jejich obětavost. Všichni jsme se shodli, že v této aktivitě budeme pokračovat a v dalších letech uspořádáme postupně srazy v dalších Polankách. Doufáme, že všichni účástníci zájezdu z našeho sboru, kterých bylo 48, byli spolkojeni a odnesli si některá nová přátelství. Takže ještě jednou díky hasičům do Polánky u Malešova a hlavní organizátorce paní Prosové. Část fotografií naleznete zde. Připravujeme i video a další necenzurované foto na členskou schůzi.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 31. 08. 2011 |

Další akce sboru se uskutečnila dne 18. a 19. února 2011. Celé dva dny jsme připravovali zabijačkové speciality a samozřejmostí bylo i samotné konzumování všech těchto dobrot. Všichni přítomní přiložili ruku k dílu a práce ubývala. Náš sborový řezník vše velmi dobře dochutil za asistence mnoha kibiců a výsledek byl velmi dobrý. Poděkování patří i všem manželkám a kuchařkám, které připravily frgály, zelí, nudle, kroupy a další speciality. Věříme, že se všem akce líbila a budeme se těšit na příští rok. Pořízené foto naleznete zde. Necenzurované fotky budou na členské schůzi.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 24. 02. 2011 |

Každoroční den otevřených dveří v naší zbrojnici jsme letos změnili na prezentaci techniky. V rámci projektu "PO očima dětí" jsme ukázali techniku našeho sboru a požádali kolegy z Ústí a Halenkova o spolupráci na této akci. Děti měly možnost se seznámit i s nejmodernější technikou u dobrovolných hasičů. Tuto jim předvedli i s náležitým výkladem, který provedl člen této jednotky p. Surovec, hasiči z Halenkova. Další techniku předvedli a umožnili dětem si vyzkoušet posezení v kabině hasičského speciálu hasiči z Ústí, v čele s p. Dvořákem. Naši techniku představil velitel jednotky Rostislav Zrník a jeho zástupce Bohumil Tomeček. Zodpověděli ve spolupráci s preventistou, Vojtěchem Švirákem, i všechny dotazy dětí a odměnili děti sladkostmi. Věříme, že jsme přispěli k dobré informovanosti dětí o novinkách a společně osvětlili problematiku techniky a také vysvětlili dětem jak se mají zachovat v krizových situacích. Tímto děkujeme našim členům, kolegům z Halenkova a Ústí za jejich ochotu. Všechnu tuto aktivitu dělají zcela zdarma a ve svém volném čase, proto je potřeba si takovýchto lidí vážit. Několik fotografií naleznete zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 17. 03. 2010 |

V minulém týdnu jsme ve spolupráci s hasiči v Mostech u Jablunkova uspořádali letní soustředění našich mladých hasičů. V krásném prostředí se celý týden připravovali na závěr soutěžní sezony. Zahájení bylo v pondělí 10.8.2009 a návrat v sobotu 15.8.2009. Ubytování i stravu nám zajistili místní dobrovolní hasiči. Velmi ochotně pomáhali s exkursemi po místním prostředí a návštěvě HZS Karviná. Profesionálové předvedli našim nejmladším veškerou techniku při ukázkách a samozřejmostí bylo vlastnoruční vyzkoušení zařízení mladými hasiči. Chtěli bychom tímto velmi poděkovat hasičům z Mostů u Jablůnkova a profesionálům z Karviné za krásné chvíle v jejich společnosti. Věříme, že budeme moci jejich aktívní přístup a pomoc někdy v budoucnu oplatit. Poděkování patří i našim vedoucím - Stanislavu Daňkovi s manželkou a Radimu Psotovi. Pořízené foto naleznete zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 17. 08. 2009 |

Další ročník v malé kopané mezi složkami v obci  a jinými družstvy se uskutečnil 5.7.2009 v areálu fotbalového hřiště ve Valašské Polance. Celý tento den je již druhým rokem pojat jako "Obecní den" a je připraven bohatý program. Náš sbor se zapojil do malé kopané a ani v letošním roce se nepodařilo získat dobré umístění. Jelokož se hraje pouze pro radost z pohybu nás umístění na konci tabulky nemusí mrzet. Našemu družstvu děkujeme za přístup. Kladného hodnocení se dostalo našim členům, kteří na této akci prezentovali hasičskou techniku. Děti měly možnost si vyzkoušet džberové stříkačky a dále obsluhu vodního děla na CAS 32 T 148. Byla předvedena ukázka likvidace požáru pomocí hasícího přístroje a vystavena technika kterou vlastníme. Také na této akci bylo stanoveno dobrovolné vstupné a celé bude věnováno na povodně. Foto zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 06. 07. 2009 |

Pomoc postižené obci Životice organizoval náš okrsek. Jednotlivé sbory přispěly dle svých finančních možností na zakoupení věcí pro tuto obec. V okrsku jsou zapojeny SDH Valašská Polanka, SDH Leskovec, SDH Seninka, SDH Lužná, SDH Prlov a SDH Pozděchov. Celkově se pořídily věcné prostředky za 10.500,- Kč. Na žádost zástupců obce Životice byly pořízeny 2ks mikrovlnné trouby, 1ks lednice, sada talířů a hrnků, ruční nářadí. Tyto věci osobně předal starosta okrsku Vojtěch Švirák. Na další věcné prostředky přispěli občané obce Valašská Polanka a navýšili tímto tento věcný dar na sumu 15.000,- kč. Tímto bychom rádi poděkovali všem sborům i jiným dárcům za jejich podporu a cítění, které postižené obce potřebují. Věříme, že mezi hasiči a dalšími organizacemi i občany se stále najdou ochotní lidé a poskytnou pomoc lidem v nouzi, tak jak máme v heslu "BLIŽNÍMU KU POMOCI". Několik fotografií z obce Životice naleznete zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 06. 07. 2009 |

V pátek 5.6.2009 přišli našemu členovi Bohumilu Šafaříkovi popřát členové výboru, zástupci obce Valašská Polanka a Veselá pětka k jeho významnému jubileu dožití 70. let věku. Tohoto věku se dožívá dnes 7.6.2009.Za všechny hasiče přejeme hodně elánu do dalších let, zdraví a štěstí.

Dalším oslavencem, který oslavil 23.5.2009 svých 60. let je Jan Kovář a také jemu přišli popřát zástupci našeho sboru v sobotu 6.6.2009. Janu Kovářovi přejí hasiči také hodně zdravíčka a osobní pohody v dalších letech.

V dalších dnech se dožívá 60. let také bratr Ladislav Trochta. Kulatého výročí se dožívá dne 26.6.2009 a přejeme i jemu další krásná léta, zdraví a štěstí.

Několik fotografií jsme pořídili u Bohuša a naleznete je zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 07. 06. 2009 |

Dnes vstoupili do manželského vztahu Petr Maršálek a Hana Kolínková. Stalo se již tradicí, že našim členům přijedou osobně popřát kamarádi a zástupci sboru v den jejich sňatku. Ještě jednou za všechny hasiče přejeme novomanželům krásný začátek nového životního vztahu. Pořídili jsme několik fotografií, které naleznete zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 16. 05. 2009 |

Ve stavu příprav je další letošní svatba členky našeho sboru. Do manželského stavu hodlá vstoupit Hanka Kolínková. Přejeme krásné vstoupení do manželského stavu s Petrem Maršálkem. Další informace a několik fotografií připravíme v aktualizaci.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 10. 05. 2009 |

Dne 25.4.2009 jsme se účastnili s praporem šestnácté pouti hasičů na Svatém Hostýně. Výbor a členská základna odsouhlasili v letošním roce zájezd na tuto prestižní akci. Celkem se přihlásilo 54 účastníků. Dopravu jsme zajistili autobusem a osobním autem. Za krásného dne proběhla přehlídka praporů a uskutečnila se mše v kostele na Svatém Hostýně. Po požehnání jsme se opět vraceli domů se zastávkou na oběd v pivovaru Valášek. Zde nás spolumajitel tohoto pivovaru seznámil s technologií výroby piva a provedl nás výrobními prostory. Věříme, že tato celodenní akce přispěla ke zlepšení kulturního programu našeho sboru. Poděkování patří našemu jednateli bratru Psotovi a hospodáři Zdeňku Žákovi za organizaci této akce.Foto zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 26. 04. 2009 |

Dne 6.3.2009 jsme uspořádali požárně-bezpečnostní den s ukázkami techniky a vybavení naší výjezdové jednotky. Zbrojnici navštívili žáci Základní školy a nejmenší ratolesti z Mateřské školy ve Valašské Polance. Velitel jednotky ve spolupráci s vedoucímí mládeže provedli výklad k jednotlivým technickým prostředkům a vybavení, názorně předvedli hašení ručními hasícími přístroji a zodpověděli dotazy. V naší klubovně jsme ve spolupráci s POLICIÍ ČR obvodní oddělení Horní Lideč, uspořádali krátkou besedu s promítáním krátkých filmů s hasičskou tématikou a policisté přednesli výklad s bezpečnostní tématikou. Děti se aktivně zapojily se svými dotazy do debaty. V průběhu této akce se ve zbrojnici vystřídalo přibližně 90 dětí, pro které jsme připravili i pamlsky a cukrovinky. Při našich dotazech děti odpovídaly na různá témata a nejrychleší odpovědi jsme ocenili čepicí. Tímto by jsme chtěli poděkovat našim členům za uspořádání této akce a další poděkování patří příslušníkům POLICIE v Horní Lidči v čele s panem ŠENKEŘÍKEM. Velmi si ceníme jejich spolupráce. Fotografie naleznete zde. Další postupně přidáme.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 06. 03. 2009 |

Také veteráni našeho sboru zakončili soutěžní rok svou účastí na 1. ročníku veteránské soutěže o Putovní pohár Jana Macháčka v Pozděchově. Za krásného slunného dne 28.9.2008 se umístili na 4. místě z devíti přihlášených družstev. Soutěžilo se s PS 8, 3 ks savice 1,6 m, 2 B hadice a dva proudy C po dvou hadicích. Elektronická časomíra spravedlivě odměřila následné časy a umístění ve dvou pokusech. Věříme, že v dalších ročnících nebudeme chybět. Pořídili jsme několik fotografií a naleznete je zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 28. 09. 2008 |

Další ročník soutěže starších generací hasičů proběhl 14.9.2008 v Lužné. Tuto soutěž s malými přestávkami navštěvuje i náš sbor. Pokud se podaří veliteli dohodnout dostatečný počet členů pro účast, patříme mezi pravidelné soutěžící. Požární útok se provádí s devíti členy staršími 35 let se strojem PS 8, 4 ks savice 1,6 m,hadice B 75 a C52, 3 ks proudnice s uzávěrem, rozdělovač vřetenový. Po provedení hlášení odstartuje velitel požární útok a běží stavět prostřední terč. Sací vedení je utvořeno sešroubováním 4 ks savic 1,6 m a koše, opatřeným ventilovým a záchytným lankem, které se upevní ke stroji. Dopravní vedení je nataženo rozhozením hadic po rozdělovač. Útočné vedení na pravém a levém proudu tvoří po 2 ks hadic C52 a po shození terčů, na pokyn velitele, vybíhá třetí prostřední proud, který zakončí útok shozením terče. V průběhu útoku družstvo provede odstranění překážky v podobě trámu, který nesmí překročit žádný člen družstva mimo velitele, až po jeho přenesení.V letošním roce se náš sbor zúčastnil se dvěmi družstvy a ani v tomto roce se nepodařilo získat tuto trofej. Mladší družstvo se umístilo na 3. místě a starší na 4. místě z celkově 11. družstev. Tímto děkujeme všem členům za dobrý přístup a reprezentaci sboru. Pořízené snímky naleznete na několika stránkách zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 19. 09. 2008 |

Každoroční soustředění Mladých hasičů proběhlo ve dnech 20. - 23.8.2008 opět v areálu bezbariérového centra Březiny - Kateřinice. Tento areál se našim nejmenším líbil a vybrali si ho i pro letošní soustředění. Pod vedením našich instruktorů a vedoucích se zdokonalovali v hasičských dovednostech a nechyběly ani výlety po okolí a večerní opékání u táboráku. Věříme, že i v následujícím roce se nám podaří zajistit vhodný pobytový areál v některém koutě našeho okresu a děti by tak poznaly další nové zákoutí tohoto krásného kraje. Děkujeme vedoucím Stanislavu Daňkovi s manželkou, Radimu Psotovi a ing. Markétě Pokorné za přípravu a průběh této akce.Pořízené foto naleznete zde.

| Autor: Jaromír Polanský | Vydáno dne 28. 08. 2008 |
| 0-15 | 15-16 |

© 2007 - SDH Valašská Polanka
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Web design by Ramok