Skip to main content

Dotace Národní sportovní agentury

Na základě dotačního programu – Národní sportovní agentury – Můj klub 2023, byla SH ČMS – SDH Valašská Polanka přiznána dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku 4-19let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce našeho sportovního oddílu v oblasti hasičského sportu. Jedná se o zajištění pravidelných tréninků, soustředění i účasti na oficiálních soutěží, zabezpečení sportovního vybavení, výstroje, výzbroje a tréninkových pomůcek a překážek.

Tímto NSA děkujeme za podporu mládežnického sportu.