Skip to main content

Historie našeho sboru

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1907. Zlomovým okamžikem se stal úmyslně založený požár dřevěného hostince u Janáčů v Lužné. Po této události se jednání o založení sboru značně urychlilo. Do Polanky byli pozváni členové vsetínského hasičského sboru a dne 25. srpna 1907 byl slavnostně založen polanský hasičský sbor. Od svého založení se řídil heslem „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k oslavě“. Stanovy tehdejšího sboru podepsali František Fárek (učitel), Robert Chmel (obchodník), Josef Kašpar (rolník) a Jan Blažek (kovář).

První valná hromada

První valná hromada se konala 15. prosince 1907 za přítomnosti 33 členů sboru. Byly přečteny a přijaty stanovy sboru a zvoleni představitelé. Prvním starostou se stal pan Jiří Žák a náčelníkem pan František Fárek.

První stříkačka

Na jaře 1908 začalo vedení sboru jednat o koupi první stříkačky. 7. dubna byl na schůzi pozván zástupce firmy Josef Vystrčil a syn z Telče a polanští hasiči s ním podepsali objednávku na dvoukolovou patentní stříkačku v hodnotě 1100 korun. Součástí objednávky byla také požární výzbroj v ceně 520 korun. S objednávkou ale byly problémy, a tak se výbor usnesl na tom, že pokud firma nedodá stříkačku do 2. srpna 1908, budou se jí za každý den prodlení srážet 4 koruny z ceny až do dodání stroje. Díky tomuto opatření byla stříkačka nakonec dodána včas. První zkouška proběhla 8. září za účasti župního dozorce Antonína Kutala, zástupce firmy Vystrčil a syn, strojníka firmy Kohnovy, zástupců obecního výboru a všech členů sboru. Zkouška dopadla velmi dobře a všichni zúčastnění byli s výsledkem spokojeni.

Hasičská zbrojnice

Když byly vyřešeny všechny záležitosti se stříkačkou, začali hasiči uvažovat nad stavbou hasičské zbrojnice. 11. září 1910 předali představitelé sboru obecnímu výboru žádost na postavení zbrojnice a věže na sušení hadic. Obecní výbor hasičům vyšel vstříc a zbrojnice byla postavena vedle hospody U Žalůdků, která stála na místě dnešní základní školy. Na koupi stříkačky a stavbu zbrojnice přispěli jak sami občané, tak i pár okolních firem. Slavnostní předání se uskutečnilo 26. listopadu 1911.
Po dobu první světové války byla činnost sboru velmi omezena a posléze dokonce zastavena, protože v Polance zbyli jen dva členové sboru (učitel Rainer Pěnička a starosta sboru pan Antonín Žák). Po válce se aktivita sboru opět začala rozvíjet. Na místa padlých a zemřelých nastoupili obětavě mladí a hned se zapojili pod vedením zkušenějších členů do činnosti.

Zbrojnice polanským hasičům sloužila úspěšně téměř 60 let. V roce 1970 ji museli hasiči zbořit, protože se na tomto místě začala chystat stavba nové základní školy. Hasiči se naštěstí měli kam přestěhovat, protože už v roce 1965 začali stavět Požární dům, který byl dokončen krátce po zboření staré zbrojnice. Tato budova slouží hasičům dodnes. Kromě zbrojnice, věže na sušení hadic a hasičské klubovny se zde nachází také obecní úřad.