Skip to main content

Mladí hasiči SDH Valašská Polanka

Naši skupinu tvoří mladí hasiči ve věku 5 – 23 let a jejich vedoucí ve složení Radim Psota, Vlastimil Dančák a Monika Mikušová.

Setkáváme se pravidelně každý čtvrtek v 16 hod. před zbrojnicí a v období od ledna do března v tělocvičně základní školy. Před závody, pokud je to možné a žádané se domlouváme na mimořádných trénincích. Jsme dobrá parta, a co vlastně děláme? Rádi se smějeme, bavíme a pomáháme lidem (akce Ukliďme Česko, akce Neděle nejen s golfem na Horalu, …) Trénujeme a učíme se novým věcem a hlavně se připravujeme na hasičské pohárové soutěže pro děti a dorost – požární útok, štafetu požárních dvojic, branný závod či běh na 60m s překážkami.

Naše mimoškolní činnost je celoroční, první závod bývá o víkendu začátkem května a další závody pak od června do konce srpna téměř každý víkend v sobotu nebo v neděli. Pokud by měly vaše děti zájem se k nám přidat, dojděte ve čtvrtek v 16 hod ke zbrojnici nebo volejte Monice Mikušové na tel: 739 292 760. Děti zaregistrujeme k dobrovolným hasičům, členský příspěvek činí 200,-Kč ročně. Mladí hasiči jsou pojištěni pro případ úrazu na tréninku či soutěži.

Konec prázdnin trávíme na letním soustředění, jehož náplní je opakování znalostí a dovedností a intenzivní příprava na podzimní závod hasičské všestrannosti. Mladí hasiči zde sportují, lozí po laně, učí se střílet ze vzduchovky, vázat uzly, základní zdravovědu, orientaci v mapě a znalost požárně-technických disciplín.

Těšíme se, že brzy přivítáme nové mladé členy ve věku 5-15 let.